Ι. Μ. ΒΟΜΒΟΚΟΥΣ   Δ’ ΣΤΑΣΗ  ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ

 

Αναχ.: 05/04/2019

 

Συγκέντρωση στο Τραίνο και αναχώρηση  15.00  για Ναύπακτο. Μετά από ωραία διαδρομή έχοντας ανοιξιάτικες εικόνες της Αιτωλοακαρνανικής Γής, της Γέφυρας Χαρ.Τρικούπης και της Ναυπάκτου φθάνουμε στην Ιερά Μονή τού Τιμίου Προδρόμου Βομβοκούς που έχει μία μακρά ιστορία, η οποία ξεπερνά τό 1695, πού κατά την κτιτορική επιγραφή είναι έτος ανακαίνισης. Ἡ Μονή Τιμίου Προδρόμου Βομβοκοῦς ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά σημαντικότερα μνημεῖα τῆς Αἰτωλοακαρνανίας. Χτισμένη σέ μιά ἀπόκρημνη πλαγιά τοῦ φαραγγιοῦ πού δημιουργεῖ ὁ χείμαρρος Σκᾶς, καλεῖ ταπεινά τόν κάθε πιστό νά τήν ἐξερευνήσει. Ἡ ἱστορία της εἶναι γνωστή στό κοινό καθώς ἀγαπήθηκε ἀπό τούς πιστούς ὄχι μόνο ὅταν ἄκμαζε, ἀλλά ἀκόμη καί ὅταν ἐγκαταλείφθηκε καί ἐρειπώθηκε. Γλαφυρός ὑμνητής της ἦταν ὁ Ἀθανασιάδης Νόβας. ὁ ὁποῖος μᾶς πληροφορεῖ μέσα ἀπό τά γραπτά του γιά τήν κατάσταση τῆς Μονῆς, ἀλλά καί τά ἤθη καί ἔθιμα πού λάμβαναν χώρα στή Μονή

Ἡ Μονή ὑποβλήθηκε σέ πολλές δοκιμασίες ἀνά τούς αἰῶνες. Τό μόνο πού διασώθηκε ἀλώβητο μέχρι τίς μέρες μας εἶναι τό καθολικό τς Μονς Τιμίου Προδρόμου. Πρόκειται γιά ἕνα ἀξιόλογο κτίσμα τῆς Τουρκοκρατίας πού ἀνήκει στόν πιό διαδεδομένο τύπο πού ἐφαρμόστηκε στά καθολικά τῶν μονῶν, τόν λεγόμενο ἀθωνικό τύπο. Εἶναι δηλαδή σταυροειδής ἐγγεγραμμένος μέ τροῦλο καί πλάγιες κόγχες. Αὐτός ὁ ἀρχιτεκτονικός τύπος συναντᾶται ἀπό τόν 10ο αἰώνα στά καθολικά τῶν μονῶν τοῦ Ἄθω .Ὁ ἐσωτερικός διάκοσμος τοῦ Καθολικοῦ  είναι εξαιρετικος. Ἡ βασική ἐπιλογή τῶν συντελεστῶν τοῦ εἰκονογραφικοῦ προγράμματος ἦταν ἡ ἀνάπτυξη ἑνός πλήρους χριστολογικοῦ κύκλου στις τέσσερις καμάρες τοῦ ναοῦ καί ἑνός θεομητορικοῦ κύκλου, ὁ ὁποῖος πέρα ἀπό τήν Κοίμηση στήν καθιερωμένη θέση στό δυτικό τοῖχο, περιλαμβάνει καί ὁλόκληρο τόν κύκλο το κάθιστου μνου.Τό σημαντικό λοιπόν συνεργεῖο τῶν Πάνου καί Χρήστου … Μέ ἕδρα τήν Ἄρτα καί κάτω ἀπό τήν καθοδήγηση τοῦ Μητροπολίτη Νεόφυτου δραστηριοποιήθηκε στήν εὐρύτερη περιοχή στίς ἀρχές τοῦ 18ου αἰώνα ἀφήνοντας ἕνα ἀξιόλογο ἔργο πού ἐκφράζει τό ὑψηλό πνευματικό καί καλλιτεχνικό ἐπίπεδο τῶν ὑπόδουλων Ὀρθοδόξων. Με την άφιξή μας θα ξεναγηθούμε στο Μοναστήρι και θα φιλοξενηθούμε στο Αρχονταρίκι για καφεδάκι και λουκουμάκι. Στις 17.30 θα παρακολουθήσουμε την Γ΄Στάση των Χαιρετισμών της Παναγίας μας.

Στις 19.00 αναχώρηση για επιστροφή και άφιξη στο Αγρίνιο περίπου στις 20.30.-

Τιμή Συμμ.: 10 €