ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ – ΙΕΡΟ ΑΦΑΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-   ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΡΑΛΟΥ 19/05/24 Το γλυκό αιγινίτικο φως συνήθιζε να εμπνέει καλλιτέχνες  και πιστούς αλλά και ΑΓΙΟΥΣ.. Ζωγράφους, γλύπτες…