Ημερήσια εκδρομή    Φράγμα και Λίμνη Μόρνου, Λιδωρίκι,΄Αμφισσα    Ι.Μ. Αγίου Αυγουστίνου και Ιωσήφ του Σαρώφ,          Αναχ. 07/11                  07.00 Συγκέντρωση των εκδρομέων, τακτοποίηση…

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ                                   Ι.ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΙΝΟΥ  –  ΜΕΤΕΩΡΑ Αναχ. 21/11    06:00 Συγκέντρωση στο «τραίνο» και αναχ/ση για το Μοναστήρι της Χρυσίνους και τα περίφημα  Μετέωρα…