ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ-ΒΩΒΟΥΣΑ-ΓΡΕΒΕΝΙΤΙ    ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ- ΑΝΗΛΙΟ-ΠΗΓΕΣ  ΑΩΟΥ Αναχ/ση 2/10-3/10 Ποτάμια κρυστάλλινα κυλάνε κάτω από πέτρινα, τοξωτά γεφύρια. Άγρια δάση κρύβουν μέσα τους πηγές με νούφαρα. Θρυλικά χωριά και…