Α.-  Ι. Μ. ΡΕΘΑ      22/03        

Β.-   Ι.ΜΟΝΗ  ΔΕΡΒΕΚΙΣΤΑΣ          29/03

Γ.-   Ι.ΜΟΝΗ ΡΟΒΕΛΙΣΤΑ                05/04 15.30 ANAX

Δ.-   Ι.ΜΟΝΗ ΒΟΜΒΟΚΟΥΣ            12/04 16.00 ANAX

        ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ  ΥΜΝΟΣ

 Ι. ΜΟΝΗ ΠΡΟΥΣΣΟΥ       19/04       16.30 ANAX

ΟΛΕΣΟΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΕΛ( πίσω απο τα jumbo)